WIE ZIJN WIJ

Wie is Marion

In 2018 ben ik 60 jaar geworden. Een bijzonder jaar dat het begin van een nieuwe levensfase heeft ingeluid. Mijn verlangen om dát in de wereld te zetten waar ik echt in geloof kan en wil ik niet meer ontkennen. Mijn vijftiger jaren waren intensief, een proces van vallen en elke keer weer wijzer opstaan. Mijn daadkracht en focus om projecten en programma’s te leiden functioneerden altijd al goed. Die werden vooral gevoed vanuit mijn mannelijke energie. Maar mijn vrouwelijke energie, mijn zachtheid, mijn kwetsbaarheid en mijn wijsheid hebben een langere weg afgelegd naar het daglicht. Het zo gegroeide evenwicht tussen beide energieën is het fundament van mijn natuurlijke vrouwelijke leiderschap.  

Hiermee draag ik vanuit The Feminine Way bij aan een samenleving waar vrouwelijke waarden naast de mannelijke waarden staan. Met een helder doel voor ogen, gedreven, krachtig en tegelijkertijd zachte manier help ik mensen en organisaties graag verder op hun route. Mensen waarmee ik werk beschrijven mijn stijl als ‘mix van ziel en zakelijkheid’ en ‘warme zakelijkheid’.

Benieuwd naar wie ik ben of wat wij doen? Bekijk hier mijn LinkedIn profiel of maak gewoon een afspraak.

Wie is Doranne

Een idealist met beide voeten op de grond. Als klein kind keek ik al in verwondering om mij heen omdat ik maar niet begreep waarom dingen niet veranderden. Inmiddels is mij helder dat veel veranderingen gebaseerd zijn op symptoombestrijding en niet gericht op structurele verbetering vanuit de oorzaak. Ik heb mij op vele vlakken bekwaamd om juist de oorzaak te achterhalen. Telkens weer kijk ik met open nieuwgierigheid wat specifiek in deze (individuele) situatie aan de hand is. Standaardantwoorden en standaardoplossingen bestaan niet. Het vraagt elke keer weer aansluiten bij wat speelt. Telkens vanuit mijn eigen doorleefde ervaring kijken én zien. Daar ligt mijn talent en mijn passie, zowel op organisatie als individueel niveau.

Vormgeven aan The Feminine Way past daar naadloos in. We zijn wat we brengen en brengen wat zijn!

Nieuwsgierig naar The Feminine Way en/of mij? Laten we dan samen een kop koffie drinken op een fijne plek om te gaan ontdekken.

1

Samenwerking

Wij werken graag samen met anderen. Samen zijn we sterker en voegen we meer waarde toe. Dit doen we als anderen al mooie passende producten hebben ontwikkeld of als specifiek talent wordt gevraagd.

Met de volgende professionals hebben we samengewerkt om The Feminine Way in de wereld te zetten.

Nicolien Oona Nijland voor huisstijl en website ontwerp.

Annemarie Hoogwoud voor de portretfoto’s.

Lydie Coolen om de essentie van onze boodschap te pakken en te verwoorden.

Voor de overige foto’s hebben we gebruik gemaakt van unsplash.com.

Partnership

Wij geloven in samenwerking tussen vrouwen en mannen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij mannen vanuit hun natuurlijke mannelijke kracht en vrouwen vanuit hun natuurlijke vrouwelijke kracht opereren. Dat noemen wij partnership.

Omdat wij vrouw zijn, kunnen wij vrouwen begeleiden naar hun natuurlijke vrouwelijke kracht. Om mannen naar hun natuurlijke mannelijke kracht te leiden zijn mannen nodig. Daarom werken wij samen met mannen om de verbinding tussen vrouwen en mannen tot stand te brengen.

wil jij ons beter leren kennen?

© The Feminine Way 2019 | Privacy StatementAlgemene voorwaarden